Přídavky na děti

Přídavky na děti jsou obecně jeden z mála netestovaných příspěvků, tzn., že do určité míry nejsou závislé na příjmu rodiny, ale pokud bere rodina více jak 2,5 násobek životního minima, nemá podle zákona na přídavky na děti nárok

Ovšem u nás má nárok na přídavek téměř 90% obyvatel, neboť drtivá většina rodičů v ČR nemá tak vysoké příjmy.

Tato dávka má sloužit rodičům, aby o své dítě mohli pečovat celodenně, 7 dní v týdnu, bez ohledu na jejich příjmech.

Ale pozor, na přídavky nemusejí mít nárok jen rodiče, ale v případě, že dítě dovrší 18 let má také nárok na přídavky, které již nebudou pobírat jeho rodiče, ale on/ona sám/a.

O přídavky na děti můžete žádat na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, kde stačí vyplnit jednoduchý formulář, vytisknout ho a dojít si na příslušný úřad podat žádost.

Ale podle mnohých je to spíše prokletí, než požehnání. Ve chvíli, kdy se rozhodnete vyrazit na sociální úřad měli byste si s sebou připravit fotokopie rodných listů, fotokopie občanských průkazů (raději od více rodinných příslušníků), potvrzení příjmů od zaměstnavatele za rok, který předchází roku, kdy žádáte příspěvky, dále potvrzení o studiu pro všechny děti, které již dovršili 15 let a na konec je ještě dobré zkontrolovat všechny kolonky.

Na požádání o přídavky máte čas do 1. října, což se nyní zdá jako spousta času, ale s ohledem na české úřady je to velice málo času.

Důležité je ještě podotknout, že po skončení studia se u středoškoláků počítá jako doba studia 1 měsíc po dokončení posledního ročníku, u vysokoškoláků je to ještě o měsíc déle.

Přídavky na děti jsou běžné i v zahraniční, dokonce podle zveřejněných statistik dává český stát na přídavky na děti méně peněz než ostatní evropské země.