Podmínky nároku na přídavky na děti

Hlavní podmínkou pro rodiny, které chtějí čerpat přídavek na děti je, aby jejich měsíční příjem nepřesáhl 2,5 násobek životního minima. Toto kritérium je nastavené tak, aby bylo co nejvíce sociálně spravedlivé. Ovšem i u nás se najde spoustu nespokojených matek, které poukazují na to, že s klesající porodností v ČR, by se měly zvyšovat i přídavky na děti.

Nárok na přídavek má naříklad nezaopatřené dítě, kterému je 26 let, studuje a žije s rodinou s příjmem nižším, než 2,5 násobek životního minima.

Dalším kritériem je vyplácením přídavků na děti rodičům, jejichž dětem jsou max. 3 roky a navštěvují nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci jesle, nebo obdobné zařízení.

Dítě, které dovršilo 3 roky věku a navštěvuje mateřskou školu nebo obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, má také nárok na přídavek.

Další možností, kdy zažádat o přídavek na děti je, pokud vaše dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu, zaměřenou na vady sluchu, řeči, či zraku.

Dále můžete žádat o přídavek, jestliže vaše dítě je dlouhodobě postižené, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiný ústav, pro ten účel zřízený, v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

A poslední možností, kdy zažádat o příspěvek je, pokud dítě chodí do jeslí, mateřské školy, nebo jiného ústavu pro předškolní děti a zrakové či sluchové postižení jeho rodičů (případně jednoho rodiče) je v rozsahu 50% a více.

Nyní klesající porodnost omezuje mnoho rodin v nároku na přídavky, neboť mají většinou jedno až dvě děti a jejich měsíční příjem se pohybuje někde nad 2,5 násobkem životního minima.