Evropské přídavky na děti

Evropské přídavky na děti jsou obecně vyšší než u nás, ovšem spadáme spíše do evropského průměru. Ve většině států EU se přídavky na děti rozdělují zejména podle věku dítěte, ovšem u nás je dalším kritériem nutnost, aby rodina, žádající o rodičovský příspěvek měla měsíční příjem menší než 2,5 násobek životního minima. Podobná kritéria jaké nás jsou dále v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Slovinsku.

Pravděpodobně nejlépe se mají rodící matky ve Španělsku, kde se horní hranice rodičovského příspěvku pohybuje okolo 370 eur. Ve většině zemí se příspěvek vyplácí do 18 let dítěte nebo do 27 let, ovšem i zde najdeme výjimku, kterou je v tomto případě Švédsko. Přídavky na děti se zde vyplácejí pouze do 16 let dítěte, což je nejméně z celé evropské unie. K této hranici se blíží pouze ve Finsku a Nizozemí, kde je hranice o jeden rok delší.

Zajímavostí je, že Francie je jediný stát EU, který nevyplácí přídavky na děti, jež nemají žádné sourozence.

Obecně nejvyšší přídavky na děti jsou v Lucembursku, které svým rodičkám vyplácí až 180 eur měsíčně. Hned v závěsu za Lucemburčany je sousední Německo, které má příspěvky pohybující se okolo hranice 154 eur.

Ovšem nejvyšší přídavky v přepočtu na průměrnou měsíční mzdu pobírají mtaky, pro někoho překvapivě, v Maďarsku. České republika je na celkem slušném 13. místě

Nejstandardnější rodičovské příspěvky jsou ve Velké Británii, kde rodičky pobírají za každé narozené dítě poplatek 101 eur.

Je zajímavé se podívat na evropskou porodnost, neboť v této činnosti si nevedeme příliš dobře. Nejnižšími porody v Evropě se může „chlubit“ Itálie a Německo (8,18 porodů na 1000 obyvatel za rok), Rakousko (8,85) a Česko (8,83).

Naopak nejvyšší porodnost v Evropě zaznamenáváme v Irsku (14,23), ovšem v porovnání s ostatním světem patří v této disciplíně Irům až 149. místo. Nejpilnější jsou v této disciplíně, jak již je zvykem, africké země.