Porodné

Porodné, u nás činící 13 000 Kč, je příspěvek pro matky od státu za každé narozené dítě. V případě, že matka u porodu zemře, náleží tento poplatek otci dítěte či osobě, jež ho převzala do trvalé péče před uplynutím jednoho roku jeho života.

Za každé další narozené dítě má rodič právo obdržet dalších 13 000Kč, co znamená, že např. při třech dětech má nárok žádat 39 000Kč.

Při narození jednoho dítěte, máte nárok žádat 11,10 násobek životního minima dítěte, při narození dvou a více dětí současně je to 16,60 násobek životního minima.

Porodné náleží do kompetence příslušného úřadu státní podopry v místě bydliště matky. Porodné bývá zpravidla vypláceno do jednoho týdne až měsíce.

V případě porodu v zahraničí je ve hře více faktorů, jako například trvalé bydliště matky, či jestli je daný stát členem EU.

Porodné se vyplácí v jedné splátce, a to do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky

Porodné je netestovaná dávka, což znamená, že při přiznávání nároku na tento příspěvek se nebere ohled na finanční situaci rodiny.

Pokud se o porodné nepožádá do 1 roku od narození dítěte, nárok na porodné zaniká.

K vyplňování žádosti potřebujete občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.

Žádost o porodné si můžete také zdarma stáhnou přes internet, vyplnit jí a poté s ní dojít na úřad.

Poku se jen ve zkratce podíváme za hranice, povšimneme si, že, stejně jeko u přídavků na děti i porodné se vyplácí v nejvyšší míře v Lucembursku (viz evropské přídavky na děti). Porodné zde činí 1741 eur.

V porovnání s ostatními zeměmi Česká republika vyplácí, stejně jako u přídavků na děti, evropský průměr. Jsme na tom rozhodně lépe než například Slovensko, nebo Polsko, kde se porodné pohybuje okolo 3-4 tisíc korun.

Ačkoliv ani u nás, ani jinde v Evropě, nepomáhá porodné ke zvýšení samotné porodnosti, neboť v této hektické době se mnoho lidí bojí přivést své děti na svět, či dává přednost kariéře.