Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se vyplácí rodičům, kteří se starají o dítě, zákonným zástupcům, kteří převzali dítě do péče nebo nějaké jiné osobě celodenně se starající o narozené dítě.

Manžel, či otec dítěte si také může zažádat o rodičovský příspěvek v případě, že matka již se o dítě starala 6 týdnů po porodu (v tzv. Šestinedělí). Tento nárok musí nejprve oznámit svému zaměstnavateli a poté s tím ještě musí souhlasit matka dítěte. V tento okamžik se základ pro výpočet PPM (tedy pěněžitá pomoc v mateřství) zvyšuje z 69 na 70%. Příspěvek by mu plynul z nemocenského pojištění. (Vyměřovací základ k výpočtu PPM lze nalézt na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, v záložce Nemocenské pojištění)

Rodičovský příspěvek se dá čerpat ve čtyřech přesně daných měsíčních částkách: zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč), snížené (3 800 Kč) a nižší (3 000 Kč).

Rodičovský příspěvek jde dále čerpat ve třech formách. Za prvé tzv. rychlejší čerpání. Na tuto formu mají nárok ti, jejichž děti nedosáhli 24 měsíců věku a zároveň mají nárok na čerpání PPM (tedy pěněžitá pomoc v mateřství) ve výši alespoň 385 Kč za kalendářní den. Tento příspěvek činí 11.400 Kč. Další možností je tzv. klasické čerpání, to je ve výši 7.600Kč a má na něj nárok ten, kdo splňuje podmínky pro čerpání výše zmíněného PPM. A třetí možností je pomalejší čerpání po PPM, nebo nevznikl-li nárok na PPM, do 21 měsíců dítěte činí tato forma 7.600Kč měsíčně a dále do 48 měsíců života dítěte ve snížené míře 3.800Kč.

U zdravotně postižených nebo dlouhodobě postižených jiným způsobem, má rodič nárok žádat příspěvek ve výši 7600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou formu čerpání.