Mateřská dovolená

Mateřská dovolená se při porodu dvou a více dětí počítá na 28 nebo ve výjimečných případech (narození dvojčat, trojčat apod.) 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou se nastupuje počátkem 6. týdne před očekávaným porodem nebo od začátku osmého týdne před tímto datem.

V případě, že se narodí matce mrtvé dítě, má nárok na 14 týdnů mateřské dovolené.

Na mateřskou dovolenou má matka nárok ve chvíli, jestliže byla alespoň 270 kalendářních dnů v měsíci v posledních dvou letech účastna nemocenského pojištění.

Při výpočtu pěněžité pomoci v mateřství se vychází z minulého zaměstnání. Výše pěněžité pomoci v mateřství je 70% vyměřovacího základu.

Při pěněžité pomoci nesmí matka vykonávat jinou výdělečnou činnost, neboť by neměla nárok na tuto pomoc.

V případě, že jste byla před nástupem na mateřskou dovolenou na Úřadu práce, nemáte nárok žádat o pěněžitou pomoc v mateřství.

Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů, v žádném případě ovšem nesmí skončit před 6. týdnem od data porodu.

Zaměstnavatel je povinen dát zaměstnankyni, která porodila dítě, mateřskou dovolenou, o tuto dovolenou nemusí žádat, stačí, aby předem informovala zaměstnavatele. Zaměstnankyně má tedy nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy.

Doba čerpání mateřské dovolené se ze zákona posuzuje jako výkon práce, tudíž se započítává do dnů potřebných pro vznik na nárok dovolené. Zaměstnavatel musí matce vyhovět i v případě, že chce, aby dovolená navazovala na mateřskou.

Podle nových regulí, platících od roku 2009, se o mateřskou dovolenou může ucházet i otec i v případě, že rodiče nejsou manželé, a to od 7. týdne od porodu, neboť šestinedělí musí odpečovat matka.

O nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog, od kerého dostane rodička i příslušné formuláře.